Educatie

Debuski ontwerpt en begeleidt educatieve projecten die vorm krijgen vanuit onderzoekend leren. Projecten kunnen worden ingezet binnen leerlijnen in het onderwijs op het gebied van beeldende vorming, makereducatie en techniek, en sluiten aan op doelen voor techniek 2020, onderzoekend en ontwerpend leren en 21st Century Skills.

Debuski ontwerpt educatieve projecten voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs: workshops, projecten onder of na schooltijd, aansluitend op leerlijnen, doelen, thema’s, tentoonstellingen of maatschappelijke onderwerpen, op maat gemaakt.
Debuski werkt samen met een breed netwerk van kunstenaars en vakdocenten en voert ook zelf projecten uit.

Advies
Debuski is op verschillende momenten inzetbaar om mee te denken over de implementatie van cultuureducatie op scholen (PO, SO en V(S)O) en in culturele instellingen. Hoe maak je een leerlijn? Hoe stem je projecten af op leerlijnen op school? Hoe zorg je dat nieuwe doelen in het onderwijs zoals 21st Century Skills, technische vaardigheden of ontwerpend leren een plek krijgen op je school? Moet alles naadloos aansluiten op elkaar, of moet je soms verrassen? Hoe kunnen scholen en culturele instellingen zo goed mogelijk samenwerken? Hoe zorg je voor een koppeling van binnen- en buitenschoolse educatie? Hoe bied je getalenteerde leerlingen de mogelijkheid aan om zich verder te ontwikkelen?

Makereducatie
Maken heeft Debuski’s speciale aandacht. Van ambachten tot nieuwe technologie: leerlingen kunnen zelf alles maken. Door aan de slag te gaan met programmeren, 3D printers, robotica, maar vooral ook door te leren houtbewerken, lassen of naaien. Makereducatie biedt leerlingen de mogelijkheid om uitvinder te worden, onderzoekend en ontwerpend te leren en hun creativiteit te gebruiken om hun eigen ideeën te realiseren. Maar bovenal worden leerlingen gelukkig van maken! Door zelf iets te ontwerpen en het ook nog te kunnen maken worden ze eigenaar van het hele proces en van het eindresultaat. Juist als het eerst tien keer mislukt is en als ze hebben uitgevonden hoe ze hun eigen problemen kunnen oplossen. Leerlingen veranderen van consument in producent.

Voor Fluxus adviseert en begeleidt Debuski directies en docententeams over techniekonderwijs, makereducatie en vernieuwend onderwijs kunnen aansluiten op de visie van de school, niet alleen door erover te vertellen, maar vooral ook door aan de slag te gaan! In het FluXlab bijvoorbeeld, het maaklab van FluXus. Meer informatie vind je hier.

Digidoeners
Voor Stichting FutureNL verzint Debuski (samen met FluXlab en nog veel meer fantastische lesmakers) eenvoudig door leerkrachten uit te voeren lessen voor PO en VO op het gebied van digitale vaardigheden en mediawijsheid. De lessen ontvang je in een wekelijkse gratis nieuwsbrief en kun je zonder veel voorbereiding of voorkennis zelf geven.  Bekijk hier een voorbeeldles.

Voor nog meer lessen kun je je hier inschrijven voor de gratis nieuwsbrief